Egzama 癟eitleri | Egzama

Egzama 癟eitleri

Akut egzama : Deride ka覺nt覺 ve yanma hissi ile balar. Daha sonra bir toplu i簫ne ba覺 cesametinde veya daha b羹y羹k, berrak s覺v覺 ihtiva eden ve ad覺na vezik羹l de簫nen kesecikler meydana gelir. Bazen bu vezik羹ller ac覺tmadan kurur ve kabuklan覺r. Buna kuru egzama denir. Bazen vezik羹ller birbirleriyle birleerek i癟i su dolu kabarc覺k yani b羹l halini al覺r ve iltihaplanarak p羹r羹lan bir karakter kazan覺r. Buna iltihapl覺 eg簫zama veya sulu (impetijinize) egzama de簫nir. S覺z覺nt覺 kesildii zaman deri ince, frajil, k覺rm覺z覺, adeta vernik s羹r羹lm羹 gibidir, in簫ce, beyaz skuam denen kabuklar meydana gelir ve onlar da d繹k羹ld羹kten sonra deri eski haline d繹ner.
Akut egzamalar bazen kaybolmazlar ve deiik ekillerle devam ederek kronik bir hal al覺rlar.

Kontakt egzama : Alerjen madde olarak baz覺 ila癟lar覺n (penisilin, sulfamid, iyot, novokain vb.), kozmetik maddelerin, giyecek簫lerin, bitkilerin deriye temas覺 ile meydana gelen egzamalar i癟in kullan覺lan terimdir.
Alerjinin doutan mevcut olduu a覺r覺 du簫yarl覺 kimselerde ekseriya, ast覺m, amar nezlesi gibi hastal覺klarla beraber g繹r羹len ekline atopik egzama denir.

Egzaman覺n tedavisi, deri hastal覺klar覺 uz簫manlar覺n覺n en 癟ok kar覺lat覺klar覺 g羹癟l羹kler簫dendir. Tedavide alerjenin (alerjiyi olu簫turan nedenin) bulunup ortadan kald覺r覺l簫mas覺, hassasiyetin giderilmesi ve antihis-taminiklerin kullan覺lmas覺 esast覺r. Lokal olarak iltihab覺 ve ka覺nt覺y覺 azaltacak ila癟lar (Eau de Goulard, asitborikli su, perman簫ganat) kullan覺l覺r. Rivancl ile ya pansu簫manlar verilebilir. Kortizonlu, antibiyotikli ve undesilenik asitli pomatlar s羹r羹l羹r.

Egzama, 癟eitli nedenlerle ortaya 癟覺kan bir deri hastal覺覺d覺r. Bal覺ca 繹zellii k覺zar覺k deri 羹zerinde beliren kabarc覺klard覺r. Egzama, zamans覺z uygulanan bir ila癟 y羹z羹n簫den (k羹k羹rt, civa, antihistaminikler, s羹lfamitler, penisilin, vb. ile yap覺lm覺 tozlar ya da merhemler) ortaya 癟覺kabilir.

Alerjik egzama (癟ounlukla bebek egzamas覺 ya da yaln覺zca egzama olarak ad簫land覺r覺l覺r), kuru, k覺rm覺z覺 ve genellikle 癟ok ka覺nt覺l覺 olan pul pul d繹k羹nt羹lerle karakterizedir.
Egzamal覺 yerlerden ak覺nt覺 s覺zabilir ve bu yerler kabuk balayabilir. Hastal覺k 2 -4 ayl覺k bebeklerde g繹r羹lebilir. Egzama sorunu yaayan bir癟ok 癟ocuk zaman i癟inde iyileme g繹rmektedir.

Egzaman覺n nedeni bilinmemektedir; ancak, alerjik ast覺m ve saman nezlesi de hastal覺a elik etmektedir. Alerjik egzama, ast覺m ya da saman nezlesi sorunlar覺n覺 yaayan anne ve/veya babadan doan bir 癟ocuun da egzama sorununu yaama olas覺l覺覺 daha y羹ksektir.

Alerjik egzama k羹癟羹k yalarda balar. Egzama 繹nce iltihapl覺 ve kuru kabart覺簫lar halinde yanaklarda oluur. Deri k覺rm覺z覺 renktedir. Pigmentli deri ise a癟覺k mor, kahverengi ve hatta beyaz renkte olabilir. Egzama daha sonra al覺n ve ba derisine yay覺labilir. Egzama 癟ocuk b羹y羹d羹k癟e kollara, dirsek i癟lerine, bacaklara ve diz arka簫s覺na yay覺l覺r. Egzama el ve ayak bileklerinin etraf覺nda da g繹r羹lebilir. ocukluun ileri d繹nemlerinde y羹z b繹lgesinde daha seyrek g繹r羹l羹r. Kulak ar簫kas覺nda ve g繹zlerin etraf覺nda d繹k羹nt羹 oluabilir.

- Atopik egzama, atopik dermatit d繹k羹nt羹 ve ka覺nt覺ya neden olan kronik ve alevlenmelerle seyreden bir deri hastal覺覺d覺r. Genellikle ailesinde ast覺m ve alerjik rinit gibi atopi (alerji) 繹yk羹s羹 bulunan kiilerde g繹r羹l羹r.
- En s覺k g繹r羹len temas egzamalar覺, kozmetiklerden ve sa癟 boyas覺ndan kaynak簫lanmaktad覺r. G羹zellik 羹r羹nleri (繹zellikle de kokulu olanlar) y羹z egzamalar覺na neden olabilir. T覺rnak cilas覺 t覺rnaklarda egzama yapmaz, ancak egzaman覺n g繹z kapaklar覺nda g繹r羹lmesine neden olabilir. Giysilerin neden olduu egzamalar, genellikle kau癟uktan ve sentetik dokumalardan kaynaklan覺r. Boyundaki egza簫ma, 癟ounlukla y羹ksek yakal覺 h覺rka giyilmesinden kaynaklan覺r. Ayak egzamas覺 ayakkab覺dan (deri, boya, cila ya da yap覺t覺r覺c覺) kaynaklan覺r. Madenler (繹zel簫likle nikel), temas egzamas覺na (saat bilezii, zincir vb.) neden olabilir. Deri testleri temas egzamas覺n覺n nedenini tesbit etmenize yard覺mc覺 olabilir.
- Egzaman覺n bir nedeni de inek s羹t羹d羹r. Bebekler i癟in sat覺lan haz覺r s羹tler, inek s羹t羹 i癟erebilir. Bebeinizin inek s羹t羹ne kar覺 hassasiyeti varsa, ke癟i s羹t羹 ya da soya s羹t羹 deneyebilirsiniz, inek s羹t羹ne kar覺 癟ok hassas olan 癟ocuklarda, s羹簫t羹n t羹ketimini tamamen b覺rakmak gerekebilir.